آموزش
1402/8/22 دوشنبه
قابل توجه داشجویان گرامی
ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402در سیستم گلستان

.

New Page 1

به گزارش روابط عمومی دانشجویان دانشگاه پیام نور می توانند با مراجعه به سامانه گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir  تا تاریخ 1402/09/09 در قسمت استاد---ارزشیابی--- ارزشیابی اساتید، نسبت به ارزشیابی اساتید مطابق راهنمای ذیل اقدام فرمایید.

با عنایت به اهمیت نتایج این نظرسنجی ها در برنامه ریزی هر چه بهتر آموزشی دانشگاه، شایسته است دانشجویان با رعایت جانب صحت و صداقت، در این ارزیابی شرکت کنند.

راهنمای تصویری نحوه ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان 

فیلم آموزشی نحوه ارزشیابی اساتید

 


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر