آموزش
1401/2/6 سه‌شنبه
دستورالعمل اجرای ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400
ثبت عملکرد آموزشی اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی1401-1400 از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم آموزشی گلستان

.

New Page 1

دفتر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت ،دانشگاه پیام نور در نظر دارد در راستای اجرای بند 2 ماده 2 آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی کیفیت تدریس اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 را از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم گلستان ارزیابی نماید.

*امکان ارزشیابی اساتید در سامانه  گلستان از تاریخ 1401/01/30  لغایت 1401/02/31  فعال خواهد بود.

* دانشجویان می توانند در مدت یاد شده با مراجعه به سامانه گلستان و از مسیر ورود به منوی ارزشیابی - استاد - ارزشیابی ، نسبت به ارزیابی عملکرد  آموزشی اساتید خود اقدام نمایند.

* لازم به ذکر است  دانشجویانی مجاز به ارزشیابی هستند که پیشتر گزینه  بله را برای حضور در کلاس درس استاد مورد نظر انتخاب نموده اند.

* با عنایت به اهمیت نتایج این نظرسنجی ها در برنامه ریزی هر چه بهتر آموزشی دانشگاه ، بایسته است دانشجویان به صورت پر رنگ و با رعایت جانب صحت و صداقت، در این ارزیابی شرکت کنند.


فایل راهنما کلیک کنید  


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر