آموزش
1400/3/22 شنبه
افزایش خدمات غیر حضوری دانشگاه
فعال شدن پیش‌خوانی جدید در سامانه گلستان با عنوان «درخواست معادلسازی دروس»

.

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:
در راستای افزایش خدمات غیر حضوری به دانشجویان گرامی، پیش‌خوان معادلسازی دروس در سامانه گلستان راه اندازی و فعال گردیده است و مراحل استفاده از آن برای هر یک از کاربران سه گانه 1-دانشجو2- کاربر آموزش 3- مدیر گروه به شرح ذیل می باشد.

1- ثبت درخواست دانشجو، در این مرحله دانشجو در ابتدا نسبت به تکمیل اطلاعات تحصیلات قبلی خود اقدام  و سپس نسبت به درج مشخصات دروس مطابق با فرم طراحی شده در سامانه گلستان ‌اقدام می‌نماید. با توجه به اینکه برای هر درس ممکن است ‌تایید مراحل پیش‌خوان متفاوت باشد لذا به ازای هر درس یک رکورد ایجاد می‌شود(به طور مثال برای دروس معارف اسلامی نیاز به تایید مدیر گروه معارف اسلامی می ‌باشد ولی برای دروس دیگر شرایط متفاوت است) . لازم به ذکر است درج وضعیت درس، نوع ثبت نام، وضع نمره و درج ترم مربوطه، در مرحله «دانشجو» اجباری نیست ولیکن در مرحله «کاربر‌آموزش مرکز» اجباری است . همچنین در این مرحله دانشجو امکان بارگزاری مدارک مورد نظر را نیز دارد.
2- تایید کارشناس مرکز با خدمت اجرایی 3، در این مرحله کاربر‌آموزش مرکز می‌تواند نسبت به اصلاح درخواست دانشجو و در صورت عدم مشکل، نسبت به تایید درخواست اقدام نماید، در بخش تایید درخواست، در پنجره باز شده      می‌تواند اقدام کننده بعدی را مشخص کند. اگر درس نیاز به تایید مدیر گروه‌های مربوطه را ندارد گزینه ثبت درس انتخاب می‌شود و در صورتی‌که نیاز به تایید مدیر گروه دارد مطابق با مرحله بعدی اقدام می‌نماید. نکته بسیار مهم : در این مرحله کاربر آموزش تنها ترم 3111 را تایید نماید. همچنین تعیین فیلد‌های نوع ثبت نام و وضع نمره و وضع درس مطابق با شرایط قبلی ثبت درس در سرترم 3111 می‌باشد.
3- کارشناس آموزش در صورت نیاز به اعلام نظر مدیر گروه رشته تخصصی مربوطه در استان با خدمت 107 یا مدیر گروه معارف‌اسلامی با خدمت108، گزینه مربوطه را انتخاب و تایید می‌کند.
4- در صورتی‌که کارشناس آموزش نیاز به ارسال درخواست به هر دو مدیرگروه را دارد در ابتدا درخواست را به مدیر گروه معارف اسلامی و پس از اعلام نظر ایشان به کارشناس مرکز، نسبت به ارسال درخواست به مدیر گروه رشته مربوط در استان اقدام می‌شود . 
5- پس از بررسی و تایید مدیران گروه استانی ،درخواست به کارشناس آموزش مرکز جهت بررسی و تایید و انتخاب گزینه  ثبت درس  ارسال می‌شود.
یادآوری: مدیران گروه علاوه بر داشتن خدمت اجرایی می‌بایست در پردازش تعریف کاربران «گروه امکان» مورد نظر را داشته باشند.
لازم به ذکر است تمامی مراحل می‌بایست در داخل زیر سیستم پیش‌خوان خدمت صورت پذیرد 


 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر