اخبار
1400/1/17 سه‌شنبه
دفتر نمایندگی کرسی های نظریه پردازی،نقد و مناظره دانشگاه پیام نور استان کرمان برگزار می کند:
كرسي ترويجي : حقوق حاكم بر منابع مالي تبليغات انتخابات

.

چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰     ساعت ۱۸ الی ۲۰

ورود از طریق لینک :  http://webconf.pnu.ac.ir/nazarpardaz   
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر