مراکز و واحدها
1402/9/8 چهارشنبه
اجرای طرح غربالگری (فشارخون.دیابت.وزن)
زرند/استقبال کارمندان واساتید ودانشجویان دانشگاه پیام نور واحد زرند ازحضور کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان و اجرای طرح غربالگری (فشارخون.دیابت.وزن)

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر