مراکز و واحدها
1402/9/8 چهارشنبه
برگزاری جلسه توجیهی مسائل آموزشی دانشجویان نو ورود دانشگاه پیام نور شهربابک
شهربابک/برگزاری جلسه توجیهی مسائل آموزشی دانشجویان نو ورود دانشگاه پیام نور شهربابک

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر