مراکز و واحدها
1402/9/8 چهارشنبه
اردوی راهیان پیشرفت
سیرجان/مرحله دوم بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان از منطقه صنعتی گل گهر _ شرکت جهان فولاد

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر