مراکز و واحدها
1402/9/8 چهارشنبه
ششمین کارگاه از سلسله کارگاه های مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه پیام نور کرمان
ششمین کارگاه از سلسله کارگاه های پاییز ۱۴۰۲ مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه پیام نور کرمان با موضوع رفتار جراتمندانه برگزار شد.

.

New Page 1

در این کارگاه آموزشی که با استقبال دانشجویان همراه بود، سرکار خانم برهانی نژاد مدرس دوره مهارت های زندگی سازمان بهزیستی ضمن بررسی مفهوم رفتار جراتمندانه به عنوان کارآمدترین و سالم ترین سبک رفتاری؛ به بیان انواع سبک های رفتاری منفعلانه، پرخاشگرانه و جراتمندانه پرداختند و ویژگی های هر یک از این سبک های رفتاری را عنوان کردند.
 در ادامه کارگاه؛ مطالبی در خصوص روش ها و اصول رفتار جرات مدارانه، مزایای بهره گیری از رفتار جرات مندانه، موانع شناختی جراتمندی، گام های لازم برای تغییر رفتار، ضرورت کسب مهارت نه گفتن و تکنیک هایی برای کسب این مهارت بیان شد.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر