مراکز و واحدها
1402/9/4 شنبه
شورای اداری و فرهنگی دانشگاه پیام نور شهربابک برگزار گردید.
شهربابک/شورای اداری و فرهنگی دانشگاه پیام نور شهربابک برگزار گردید.

.

امروز شنبه 4 آذر ماه جلسه شورای اداری و فرهنگی دانشگاه پیام نور شهربابک برگزار گردید.
 این جلسه که با حضور دکتر شریفی رئیس دانشگاه و همکاران اداری برگزار گردید، در خصوص برنامه ها و پیشنهادات فرهنگی بحث و تبادل نظر شد.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر