مراکز و واحدها
1402/9/1 چهارشنبه
میز خدمت تامین اجتماعی با موضوع بیمه دانشجویی
گلباف/میز خدمت تامین اجتماعی با موضوع بیمه دانشجویی در واحد گلباف برگزار شد

.

با حضور مهندس سلطانی ریئس تامین اجتماعی گلباف، شرایط و مزایای بیمه دانشجویی برای دانشجویان تشریح و ایراد داشتن دانشجویان نیز مانند کلیه اقشار مختلف می توانند تحت پوشش بیمه قرار گرفته و از خدمات بیمه استفاده نمایند. و این سابقه ۴ ساله بیمه برایشان محفوظ می باشد.

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر