مراکز و واحدها
1402/8/29 دوشنبه
برگزاری جلسه ی توجیهی دانشجویان جدیدالورود واحد کهنوج با حضور ریاست مرکز آقای دکتر فردوسی
کهنوج/ جلسه ی توجیهی دانشجویان جدیدالورود واحد کهنوج با حضور ریاست مرکز آقای دکتر فردوسی برگزار شد

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر