مراکز و واحدها
1402/3/3 چهارشنبه
بازدید هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه شهید باهنر از دانشگاه پیام نور شهربابک
شهربابک/بازدید هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه شهید باهنر از دانشگاه پیام نور شهربابک

.

صبح امروز سه شنبه دوم خرداد ماه در راستای روند برگزاری بررسی و ارزیابی فرایند کیفیت مراکز و موسسات آموزش عالی استان کرمان، گروه نظارت و ارزیابی شبکه نظارتی استان متشکل از کارشناسان در حوزه های آموزشی و پژوهشی، مالی، مدیریت و فضای کالبدی از دانشگاه پیام نور شهربابک بازدید نمودند.

کارشناسان مربوطه بعد از بازدیدهای اختصاصی از واحدهای مالی، آموزش و فضای ساختمان اداری و آموزشی دانشگاه گزارش بازدید و بررسی های خود را در اتاق ریاست دانشگاه به دکتر پور امینایی رئیس هیات نظارت و ارزیابی ارائه نمودند و در مجموع عملکرد و وضعیت مدیریت و دانشگاه مطلوب ارزیابی گردید
.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر