مراکز و واحدها
1402/2/13 چهارشنبه
طراحی و اجرای نقاشی دیواری آثار معماری باستانی سیرجان در محوطه دانشگاه
سیرجان/طراحی و اجرای نقاشی دیواری آثار معماری باستانی سیرجان در محوطه دانشگاه

.

به همت انجمن علمی معماری دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان، طراحی و اجرای نقاشی دیواری آثار باستانی شهر سیرجان در محوطه این مرکز انجام شد.
 سپاس فراوان از اعضای انجمن؛ علیرضا معماری(دبیر) علی معظمی فاطمه هندیزی فاطمه نصرت آبادی فاطمه مرادی مجتبی کریمی

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر