اخبار مراکز و واحدها
1400/2/29 چهارشنبه
رئیس مرکز رفسنجان خبر داد:
رفسنجان/«آغاز عملیات عمرانی احداث آرامگاه خیِّر بزرگوار مرکز رفسنجان»

.

دکتر مهرابی گوهری رئیس مرکز رفسنجان از آغاز عملیات عمرانی احداث آرامگاه زنده یاد حاج سید جلال مرتضوی در دانشگاه پیام نور رفسنجان خبر داد.

ایشان با اعلام این خبر افزود: برکسی پوشیده نیست تجلیل و تکریم از خیر بزرگوار زنده یاد حاج سیدجلال مرتضوی که در زمان حیات با برکتشان با احداث ساختمانهای اداری و آموزشی درتوسعه این دانشگاه نقش بسزایی ایفا نموده و همواره با حمایت های مالی از دانشجویان کمتر برخوردار در تحقق آرمان های آنان مساعدت نموده اند، امری خداپسندانه است.

دراین راستا باتوجه به آرزوی قلبی و عمل به وصیت آن مرحوم مبنی بر تدفین دراین دانشگاه ، با حمایت های بی دریغ ریاست  عالی دانشگاه و ریاست  استان کرمان و مسولین محترم شهرستان، اقدامات لازم در خصوص صدور مجوز تدفین و واگذاری قطعه زمینی در دانشگاه جهت احداث آرامگاه صورت پذیرفت و در حال حاضر باهمکاری بازماندگان و خانواده محترم عملیات احداث آرامگاه آن مرحوم آغازشده است.

دکتر مهرابی در بخشی دیگر از سخنان ضمن اعلام ادامه روند همکاری ها و حمایت خانواده محترم خیر بزرگوار از برنامه های مختلف عمرانی و فرهنگی دانشگاه از خانواده محترم خیر بزرگوار تقدیر و تشکر کردند.
دکتر مهرابی گوهری ریاست دانشگاه از آغاز عملیات عمرانی احداث آرامگاه زنده یاد حاج سید جلال مرتضوی در دانشگاه پیام نور رفسنجان خبر داد.
ایشان با اعلام این خبر افزود: برکسی پوشیده نیست تجلیل وتکریم از خیر بزرگوار زنده یاد حاج سیدجلال مرتضوی که در زمان حیات با برکتشان با احداث ساختمانهای اداری وآموزشی درتوسعه این دانشگاه نقش بسزایی ایفا نموده وهمواره با حمایت های مالی از دانشجویان کمتر برخوردار درتحقق آرمان های آنان مساعدت نموده اند، امری مشکل ودرعین حال خداپسندانه است. دراین راستا باتوجه به آرزوی قلبی و عمل به وصیت آن مرحوم مبنی بر تدفین دراین دانشگاه ، با حمایت های بی دریغ ریاست محترم عالی دانشگاه و ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان کرمان و مسولین محترم شهرستان، اقدامات لازم در خصوص صدورمجوز تدفین و واگذاری قطعه زمینی در دانشگاه جهت احداث آرامگاه صورت پذیرفت ودرحال حاضر باهمکاری بازماندگان وخانواده محترم عملیات احداث آرامگاه آن مرحوم آغازشده است.

دکتر مهرابی در بخشی دیگر از سخنان ضمن اعلام ادامه روند همکاری ها و حمایت خانواده محترم خیر بزرگوار از برنامه های مختلف عمرانی و فرهنگی دانشگاه از خانواده محترم خیر بزرگوار تقدیر و تشکر کردند.


 

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر