اخبار مراکز و واحدها
1399/6/10 دوشنبه
توزیع بسته های معیشتی در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی
دانشگاه پیام نور واحد شهداد16 بسته معیشتی بین اقشار کم درآمد این شهر توزیع کرد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور واحد شهداد، با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا و سخت شدن شرایط زندگی برای افرادکم درآمد و بی بضاعت، دانشگاه پیام نور واحد شهداد در استانه تاسوعا و عاشورای حسینی با کمک خیرین اقدام به تهیه و توزیع تعداد16بسته معیشتی به ارزش ریالی دومیلیون ریال دربین افراد نیازمند بخش شهداد نمود.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر