فرهنگی
1402/11/1 یکشنبه
قابل توجه دانشجویان گرامی
تمدید مهلت ارسال آثار در سومین جشنواره‌ دستاوردها‌ و‌ توانمندی های دانشجویان دانشگاه پیام نور تا سوم بهمن‌

.

New Page 1

⏳ نظر به استقبال و درخواست های مکرر شما دانشجویان گرامی، مهلت ارسال آثار سومین جشنواره سه گانه دستاوردها و توانمندیهای دانشجویان دانشگاه پیام نور (رویش، حرکت، نشریات) به میزبانی دانشگاه پیام نور استان اصفهان تا ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ تمدید شد.


نشانی‌ورود‌و‌ثبت‌آثار‌در‌جشنواره‌‌ها:
جشنواره رویش: rooyesh.pnu.ac.ir
جشنواره حرکت: harekat.pnu.ac.ir
جشنواره نشریات: nashriyeh.pnu.ac.ir

⌛️آخرین‌‌مهلت‌‌ارسال‌‌آثار: ۳‌بهمن‌ماه‌‌۱۴۰۲

📞 تلفن‌تماس‌دبیرخانه : ۳۳۳۸۱۶۴۶-۰۳۱ 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر