فرهنگی دانشجویی
1399/11/24 جمعه
اداره فرهنگی دانشجویی برگزار می نماید
مسابقه دانشجویی انقلاب اسلامی و فرهنگ غرب(غربشناسی)

.

مسابقه دانشجویی انقلاب اسلامی و فرهنگ غرب(غربشناسی)

دانشجوی عزیز جهت دریافت فیلم های آموزشی بر روی لینک مربوط به هر عنوان کلیک نمایید
تاریخ آزمون متعاقبا اعلام میگردد.
 
  • بحران مدرنیته 1👇
https://cloud.ui.ac.ir/index.php/s/Sk4MCMCbdp96LB5/download
  • بحران مدرنیته 2👇
https://cloud.ui.ac.ir/index.php/s/5AMntXQAttEpw9T/download
  • بحران مدرنیته 3👇
https://cloud.ui.ac.ir/index.php/s/jqnWdTG8MwNfLF8/download
  • ویدئوپاور بحران مدرنیته 4 (این قسمت بحران خانواده و جنسی) 👇
https://cloud.ui.ac.ir/index.php/s/9bNPkqH2cfc5iFM/download
  • ویدئوپاور بحران مدرنیته 5 (ادامه ی بحران خانواده و جنسی) 👇
https://cloud.ui.ac.ir/index.php/s/dLQxb9RGYZBQYa7/download
  • ویدئوپاور بحران مدرنیته 6 (این قسمت: به همراه بحران های ایران و سایر جوامع اسلامی) 👇
https://cloud.ui.ac.ir/index.php/s/MRHX8mqXmTsoGPn/download
  • ویدئوپاور بحران مدرنیته 7👇
https://cloud.ui.ac.ir/index.php/s/7Nw6nSsXeHsi8X7/download
  • ویدئوپاور بحران مدرنیته 8👇
https://cloud.ui.ac.ir/index.php/s/Mrm8c7SdfjTyBnD/download

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر