آموزش های آزاد
1402/9/11 شنبه
پیروتفاهم نامه فیمابین شهرداری رفسنجان و دانشگاه پیام نور این شهر:
رفسنجان/دوره آموزشی باعنوان دوره تخصصی( تئوری وعملی )امدادونجات درارتفاع با طناب برگزار شد

.

پیروتفاهم نامه فیمابین شهرداری ودانشگاه، دوره آموزشی باعنوان دوره تخصصی( تئوری وعملی )امدادونجات درارتفاع با طناب ،ویژه پرسنل محترم آتش نشانی ایستگاههای رفسنجان،کشکوئیه،صفائیه،سرچشمه،بهرمان، انار،جوادیه فلاح ،با همکاری واحدآموزش شهرداری رفسنجان واداره آتش نشانی و دفترآموزش عالی آزاددانشگاه پیام نور به مدت ۳روز ازتاریخ ۶آذرماه برگزار گردید.

لازم به ذکراست دوره عملی ازتاریخ ۹آذرماه آغاز میگردد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر