اداری مالی
1402/1/20 یکشنبه
با حکم سرپرست استان:
خانم فاطمه افشین مهر به سمت رئیس اداره دانش آموختگان استان منصوب شد

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر