اداری مالی
1400/4/14 دوشنبه
دوره های آموزشی شغلی تخصصی ویژه کارکنان غیر هیات علمی سال 1400
دوره های آموزشی شغلی تخصصی ویژه کارکنان غیر هیات علمی سال 1400

.

کلیه کارکنان اداری دانشگاه به منظور تکمیل امتیازات مندرج در فرم ارزشیابی می بایستی سالیانه حداقل 30 ساعت دوره عمومی ، 20 ساعت دوره تخصصی و همچنین مدیران پایه و میانی نیز 8 ساعت دوره مدیران بگذرانند.
(دوره های تخصصی مدیران صرفا در دو مرکز آموزش مدیریت دولتی و مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار می گردد.)

لیست دوره ها کلیک نمایید


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر