اداری مالی
1399/9/29 شنبه
قابل توجه همکاران غیر هیات علمی
انتقال به دانشگاه علامه طباطبایی

.

     با توجه به سیاست های جاری و تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگا هها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی از محل ظرفیت های موجود دانشگاه پیام نور، نیازمندی های دانشگاه علامه طباطبائی به شرح ذیل ایفاد می شود.      
     همکارانی که تمایل دارند با ارائه درخواست شخصی مطابق فرم پیوست حداکثر تا تاریخ 30/09/99 به اداره کل امور اداری معرفی شوند.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر