اداری مالی
1397/10/29 شنبه
برگزاری کارگاه آموزشی کنترل خشم
در راستای توسعه آموزش های ضمن خدمت کارگاه آموزشی کنترل خشم، به همت امور اداری استان برگزار گردید.

.

کارگاه آموزشی کنترل خشم با حضور خانم وجیهه السادات احمدی زاده ، استاد مدعو دانشگاه و عضو مرکز مشاوره دانشگاه شهید باهنر کرمان ویژه کارکنان ستاد استان و همکاران مراکز و واحدهای دانشگاه در تالار عاشورا برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این کارگاه توضیحاتی پیرامون پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی خشم و بالا بردن کیفیت زندگی داده شد.
خانم احمدی زاده گفت: در صورتی که دانش به مهارت تبدیل گردد می توان از آن استفاده نمود.
ایشان ادامه داد: خشم دامنه ای از احساس خفیف تا عکس العمل جنون آمیز را در برمی گیرد و شامل خشم طبیعی و خشم بیمارگونه می باشد. به گفته ایشان همه، خشم را در زندگی تجربه کرده اند ولی تفاوت در عکس العمل ها افراد است، که شامل سه گروه  رفتار منفعلانه که مختص افراد درون گرا و در برگیرنده یک سری رفتار پنهان ،و رفتار فریبکارانه و نهایتا رفتار تهدید آمیز و پرخاشگرانه و آسیب زا مثل آسیب زدن به اشیاء ، رانندگی بدون احتیاط ، و... می باشد.
عضو مرکر مشاوره دانشگاه شهید باهنر افزود: تاثیر فیزیولوژی خشم بر جسم ما شامل تپش قلب، خشکی دهان و ... در نهایت بسیاری از بیماریهای حاد که جسم ما را درگیر می کند، می باشد.
وجیهه السادات احمدی زاده در انتها، تکنیک های کنترل خشم را توضیح داد و گفت: استفاده از این تکنیک ها که شامل پایش هیجانی ، تکنیک بررسی نقاط داغ ، بررسی سود و زیان خشم ، پیدا کردن وقت مخصوص هیجانات ، تکنیک ماشین زمان ، تخلیه هیجانی بصورت نوشتاری یا نقاشی، حل مسئله ای که مسبب ایجاد خشم است ، تکنیک خود کنترلی ، پایین آوردن سطح توقع ، استفاده از افکار سرد و گرم ، ارزیابی مجدد موقعیت خشم ، تمرکز بر شرایط نامطلوب زندگی، درمان اضظراب و ...می باشد می توان در جهت تنظیم  و کنترل هیجان از آنها کمک گرفت.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر