پژوهش
1402/11/10 سه‌شنبه
اولین رویداد نیازمحور فناورانه در حوزه هوشمند سازی نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف
اولین رویداد نیازمحور فناورانه در حوزه هوشمند سازی نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر