پژوهش
1402/2/23 شنبه
پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزي
پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزي

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر