پژوهش و فناوری
1400/12/1 یکشنبه
برگزاری اولین همایش فرهنگ و دانشگاه در ایران
اولین همایش فرهنگ و دانشگاه در ایران 2 تا 4 اسفندماه برگزار می شود

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر