پژوهش و فناوری
1400/10/20 دوشنبه
نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت
نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت به میزبانی دانشگاه پیام نور شیراز برگزار می گردد

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر