پژوهش
1400/10/12 یکشنبه
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز کرمان بعنوان سخنران ویژه در اولین کنفرانس بین المللی ماهیت ریاضیات و کاربردهای مهندسی دانشگاه مطرح هندوستان سخنرانی نمود.
از فعالیتهای علمی، پژوهشی دکتر اکبر رضایی، دانشیار گروه ریاضی مرکز کرمان، در حوزه ساختارهای جبری و منطقی تقدیر به عمل آمد.

.

New Page 1

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر اکبر رضایی دانشیار گروه ریاضی مرکز کرمان بعنوان سخنران کلیدی، در این کنفرانس سخنرانی علمی تحت عنوان: Some Topic of eCI-algebrasایراد نمود و به پاس فعالیتهای وی در حوزه ساختارهای جبری و منطقی مورد تقدیر دکتر اسوار لال ( Dr. Eeswar Lal ) استاد برجسته دانشگاه کونرو لاکشمایا ( KONERU LAKSHMAIA ) هندوستان قرار گرفت.

 


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر