پژوهش
1400/10/6 دوشنبه
دومین جشنواره ملی کارآفرینی
دومین جشنواره ملی کارآفرینی با رویکرد مدیریت سبز ویژه دانشگاههای سراسر کشور برگزار می شود.

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر