پژوهش و فناوری
1400/8/17 دوشنبه
جلسه شورای پژوهشی دانشگاه برگزار شد
جلسه شورای پژوهشی استان با حضور دکتر علیرضا محدثی زرندی رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمان و رئیس شورای پژوهشی استان و سایر اعضاء برگزار شد.

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر