پژوهش و فناوری
1400/6/21 یکشنبه
شیوه ای نو در ارائه رساله دکتری دانشجوی دانشگاه پیام نور
رساله دکتری دانشجوی دانشگاه پیام نور از جوار بقعه شاه نعمت اله ولی عارف معروف کرمانی دفاع شد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رساله دکتری با موضوع " شاخص های روش عرفانی شاه نعمت اله ولی کرمانی در تفسیر قرآن"  با راهنمایی  دکتر ناصر محمدی و داوری دکتر محمد هادی امین ناجی به صورت ویدئو کنفرانس از کنار بقعه شاه نعمت اله ولی در شهر ماهان کرمان و با حضور اساتید راهنما، مشاور و داوران این رساله برگزار گردید.

قوام رضا میر حسینی دانشجوی رشته فلسفه مرکز تهران جنوب، در اقدامی ابتکاری و با توجه به مرتبط بودن موضوع پایان نامه با زندگی این عارف مشهور ایرانی و با مشورت اساتید راهنما و مشاور تصمیم به دفاع از رساله خود از جوار بارگاه این عارف نامدار ایرانی گرفت.

گفتنی است شاه نعمت اله ولی شاعر و عارف قرن هشتم می باشد که علاوه بر تحصیل علوم مرسوم،‌ به عبادت، ریاضت و هدایت مردم مشغول بود و مهم‌ترین اثر وی دیوان اشعاری است که مشتمل بر دوازده هزار بیت است. وی به شهر‌های مختلفی سفر کرد و ۲۵ سال آخر عمر خود را در ماهان از شهرهای کرمان گذراند و در همانجا از دنیا رفت. 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر