پژوهش و فناوری
1400/4/28 دوشنبه
ثبت نام بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه پیام نور ویژه اعضای محترم هیات علمی و کارمندان
ثبت نام بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه پیام نور ویژه اعضای محترم هیات علمی و کارمندان دانشگاه آغاز شد

.

   سایت ثبت نام : qurante.pnu.ac.ir
   سه بخش جشنواره : معارفی ، آوایی و پژوهشی
   دریافت منابع بخش معارفی : qurante.pnu.ac.ir 
   بارگذاری آثار دیگر بخش ها پس از ابلاغ آئین نامه از طریق پروفایل شخصی : qurante.pnu.ac.ir 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر