پژوهش و فناوری
1399/11/6 دوشنبه
برگزاری دومین دوره از سری دوره های تخصصی ضمن خدمت آزمایشگاه
دومین دوره از سری دوره های تخصصی ضمن خدمت آزمایشگاه ها با عنوان اصول کار در آزمایشگاه با حضور کارشناسان و مدیران آزمایشگاهی و کارگاهی استان برگزار شد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این دوره ها به همت مدیر آزمایشگاههای قطب استان و با هدف آموزش پرسنل آزمایشگاه استان و ارتقاء اصول ایمنی در آزمایشگاه با حضور خانم دکتر مددی ماهانی از اعضاء هیات علمی گروه شیمی استان  با تشریح عوامل موثر جهت کار در آزمایشگاه برگزار شد و مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر