پژوهش و فناوری
1399/4/28 شنبه
قابل توجه کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور؛
دستورالعمل انتقال و ماموریت اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور ابلاغ شد

.

دستورالعمل انتقال و ماموریت اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور بر حسب ایجاد امکان ثبت و پاسخگویی به درخواست متقاضیان از طریق سامانه erp.pnu.ac.ir ، مورد تجدید نظر قرار گرفته و در جلسه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی تصویب شده است. همچنین رشته/محل های مورد تقاضای استان ها برای انتقال یا مأموریت عضو هیأت علمی استعلام و نتایج استخراج شده است.
     با عنایت به دستورالعمل مصوب و استعلام بعمل آمده از استان ها، ضمن اعلام تقویم زمانی ثبت درخواست انتقال و ماموریت، از طریق ERP، ضروری است موارد زیر در نظر گرفته شود:
1ـ در بررسی و تایید یا عدم تایید درخواست های ارائه شده از سوی افراد متقاضی، در نظر گرفتن سیاست های ابلاغی و نیز مصوبه های شورای ساماندهی دانشگاه پیام نور ضروری می باشد.
2ـ با توجه به سیاست دانشگاه مبنی بر اهمیت آموزش الکترونیک و لزوم برنامه ریزی و هماهنگی تدریس از طریق LMS،  لازم است در تصمیم گیری برای انتقال یا مأموریت اعضای هیأت علمی حداکثر بررسی کارشناسی انجام و تأمین نیازهای آموزشی مرکز/واحدها به شیوه LMS در دستور کار قرار گرفته و اصل بر رعایت سیاست های شورای ساماندهی دانشگاه باشد.
1ـ مطابق دستورالعمل، در پاسخگویی به درخواست انتقال و ماموریت عضو (صرفاً یکی از دو وضعیت انتقال یا مأموریت قابل انتخاب و تایید از سوی استان می باشد)، از تایید درخواست به دو صورت «انتقال یا ماموریت» موکداً اجتناب شود.
2ـ درخواست متقاضیان بایستی در سامانه انتقال و ماموریت اعضای هیات علمی که در erp.pnu.ac.ir  پیش بینی شده است، مطابق راهنمای پیوست توسط عضو هیأت علمی تا تاریخ 25/04/1399 ثبت شود.
2ـ پس از ثبت درخواست اولیه عضو و اتمام زمان درخواست در تاریخ 02/05/1399، مطابق فرآیند پیش بینی شده، درخواست توسط مراجع ذیصلاح تایید و حداکثر تا تاریخ 27/05/1399 به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه اعلام شود.
چارت جریانی ثبت و تایید یا رد درخواست ها توسط مراجع ذیصلاح به شرخ زیر است:
دریافت درخواست اولیه عضو ـ حداکثر مهلت 02/05/1399
 
1- بررسی توسط رئیس مرکز/واحد  در صورت  مخالفت  اختتام فرآیند
 
                        و در صورت موافقت مرحله دو
 
2- ارسال مستندات حداکثر تا تاریخ 04/05/1399 به اداری استان مبدأ
 
3- آماده سازی برای طرح در شورای آموزشی مبدأ و اخذ نظر رئیس استان مبدأ  در صورت  مخالفت اختتام فرآیند
 
                        و در صورت موافقت مرحله 4
 
4- ارجاع به رئیس مرکز/واحد مقصد حداکثر تا تاریخ 07/05/1399  در صورت مخالفت  اختتام و عودت درخواست به استان مبدأ
            
                      و در صورت موافقت مرحله 5
 
5- ارسال نظر به همراه مستندات به اداری استان مقصد
 
6- آماده سازی برای طرح در شورای آموزشی استان مقصد و اخذ نظر رئیس استان مقصد در صورت مخالفت  اختتام و عودت درخواست به استان مبدأ
 
                       و در صورت موافقت مرحله 7
 
7- ارجاع به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت  علمی حداکثر تا تاریخ 27/05/1399
 
نکته: 2-1: علاوه بر ثبت اطلاعات در ERP، استان مبدا بایستی کلیه اطلاعات عضو مربوطه را مطابق فرم اکسل پیوست تکمیل و به همراه صورتجلسه شورای آموزش استان طی نامه ای جداگانه به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تا تاریخ 27/05/99  ارسال نماید.
نکته: 2-2 از ارسال درخواست هایی که در سطح استان مبدا و یا مقصد موافقت نشده است، اجتناب شود.
3ـ اطلاعات مندرج در فرم پیوست بایستی مطابق سیستم گلستان و ذکر آمار دانشجو و اعضای هیأت علمی مبدأ و مقصد صورت پذیرد و هرگونه مغایرت در آمارهای اعلامی منجر به عدم بررسی درخواست خواهد شد.
4ـ در اعلام آمار دانشجو و عضو هیأت علمی به تناسب مبدأ و مقصد بایستی رشته و گرایش رعایت و با توجه به گرایش اطلاعات اعلام شود.
5ـ مأموریت و یا انتقال اعضای هیأت علمی پیمانی با مرتبه مربی که در سال 1397 تاییدیه ایشان از طرف مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت متبوع صادر شده است، ممنوع بوده و امکان مأموریت و یا انتقال وجود ندارند. در موارد ضروری و خاص، دلایل توجیهی ذکر تا پس از بررسی در کارگروه نتیجه اعلام شود.
6ـ ارائه موافقت مراکز مبدأ و مقصد و تایید رؤسای محترم استان های مربوطه الزامی است.
7ـ انتقال اعضای هیأت علمی پیمانی مشروط، بورسیه جایابی شده، مربیان، مأمور به‌تحصیل، مربيان آموزشيار، دستياران آموزشي، شاغلين طرح سربازي و اعضاي هيأت علمي قراردادي به سایر مراکز و واحدها ممنوع می باشد.
8ـ مأموریت و یا انتقال بین استانی صرفاً برای اعضای هیأت علمی با مرتبه حداقل استادیاری و با موافقت استان‌های مبدأ و مقصد و تایید شورای آموزشی استان‌های مربوطه قابل بررسی است.
توضیح :
الف: در صورت عدم رعایت هریک از موارد هشت گانه فوق، درخواست قابل بررسی نیست.
ب: امکان دریافت و بررسی درخواست از سوی استان ها پس از موعد مقرر میسر نمی‌باشد.
ج: الزامی است به اعضای محترم ابلاغ که از مراجعه حضوری و ارائه درخواست خارج از فرآیند اعلام شده در بخشنامه اجتناب فرمایند. هرگونه درخواست بدون رعایت فرآیند قابل بررسی نمی‎باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر