1399/11/12 یکشنبه
 اداره امور اداری و پشتیبانی 

 

آقای سعید حصیبی

 
مدیر امور اداری و پشتیبانی  
 تحصیلات: فوق لیسانس حقوق

اهداف و برنامه ها
 
امور اداری و پشتیبانی استان در راستای ارائه خدمات اداری به  اعضاء هیات علمی و کارکنان اداری استان فعالیت می نماید و انجام اموری نظیر:اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم در چهارچوب آیین نامه استخدامی اعضای علمی و اداری، صدور و ابلاغ کلیه احکام اداری اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی،  انجام کلیه امور پشتیبانی ستاد استان،  نظارت بر و ورود و خروج کارکنان، انجام تعمیر و نگهداری ساختمان ستاد، ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه و بایگانی آن و... را بر عهده دارد.