کلاسهای الکترونیکی
اطلاعیه دروس استاد محور
قابل توجه دانشجویان دانشگاه پیام نور:
نحوه برگزاری کلاس های ترم پاییز1402
اطلاعیه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشگاه پیام نور؛
قابل توجه اساتیدی که دروس زیر 10 نفر طبق لیست پیوست در ترم جاری درس دارند
قابل توجه اساتید گرامی
online.kerman.pnu.ac.ir
  • 1401/12/1 دوشنبه online.kerman.pnu.ac.ir
    سامانه جدید آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان کرمان
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان کرمان خبر داد:
کارشناسان پشتیبان کلاس های الکترونیکی نیمسال دوم1401
برنامه کلاسی دروس حضوری