مراکز و واحدها
1401/10/28 چهارشنبه
خانم الهام ایرانپور، به عنوان مدیر جدید حراست دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان معرفی شد.
سیرجان/خانم الهام ایرانپور، به عنوان مدیر جدید حراست دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان معرفی شد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان، دکتر زکریانژاد سرپرست این مرکز با قرائت حکم خانم ایرانپور از سوی اقای سعید حصیبی، مدیر حراست دانشگاه پیام نور استان، برای ایشان آرزوی موفقیت کرد.

گفتنی است خانم الهام ایرانپور در کارنامه سابقه 15 ساله خود ، پیش از این مسوولیت هایی همچون مسئول امور جاری واحد ارزوئیه به مدت 4 سال، مسئولیت آموزش، حراست این واحد به مدت 2 سال و همچنین مسئولیت امور مشمولین و اتباع در مرکز سیرجان را برعهده داشته است.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر