اخبار مراکز و واحدها
1401/2/11 یکشنبه
جمعی از دانش آموزان شهدادی از دانشگاه پیام نور این شهر دیدن کردند
شهداد/بازدید جمعی از دانش آموزان از این واحد دانشگاهی در هفته آشنایی با مشاغل

.

به گزارش روابط عمومی واحد شهداد، با آغاز هفته معرفی مشاغل، دانش آموزان مدارس راهنمایی بخش شهداد جهت آشنایی با رشته های تحصیلی و مشاغل مرتبط از دانشگاه شهداد بازدید نمودند،در این بازدید توضیحاتی درخصوص رشته های این واحد دانشگاهی،مزایای تحصیل در دانشگاه پیام نور و مقاطع تحصیلی داده شد.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر