مراکز و واحدها
1400/10/19 یکشنبه
برگزاری نمایشگاه فرازهایی از وصیتنامه سرباز ولایت در دانشگاه پیام نور واحد بردسیر
بردسیر/نمایشگاه فرازهایی از وصیتنامه سرباز ولایت در دانشگاه پیام نور واحد بردسیر برگزار شد

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر