1399/5/4 شنبه
دکتر فاطمه معین الدینی، رئیس دبیرخانه منطقه 8 دانشگاه پیام نور و سرپرست دانشگاه پیام نور استان و مرکز کرمان
معرفی سرپرست دانشگاه پیام نور استان کرمان و دبیر منطقه 8 دانشگاه پیام نور ( استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان)

.

                                      سوابق علمی و اجرایی خانم دکتر فاطمه معین الدینی

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ