1399/5/4 شنبه
دکتر علیرضا محدثی زرندی، رئیس دبیرخانه منطقه 8 دانشگاه پیام نور و رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمان
معرفی رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمان و دبیر منطقه 8 دانشگاه پیام نور ( استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان)

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ