اداری مالی
1400/4/21 دوشنبه
قابل توجه همکاران اداری استان
ساعات کاری دانشگاه

.

با توجه به بخشنامه استانداری مبنی بر نحوه حضور کارکنان دستگاههای اجرایی در تابستان، ساعات کاری پرسنل اداری دانشگاه تا پایان مرداد ماه از ساعت 06:45تا ساعت 13  می باشد.
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر