اداری مالی
1399/11/8 چهارشنبه
قابل توجه اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه
کارگاه آشنایی با مقررات انتظامی( شامل مصادیق تخلفات، مراجع رسیدگی، مجازاتها و...)

.

 مرکز مطالعات حقوق به منظور پیشگیری و مقابله با زمینههای بروز تخلفات انتظامی، با استفاده از اساتید رشته حقوق دارای تجربه عضویت در هیأتهای تخلفات انتظامی دانشگاهها، کارگاه آموزشی با موضوع "آشنایی با مقررات انتظامی( شامل مصادیق تخلفات، مراجع رسیدگی، مجازاتها و ...) " به صورت مجازی به طور جداگانه برای اعضای‌هیات علمی و کارمندان اداری برگزار و به شرکت کنندگان در دوره گواهینامه اعطاء نماید.

بنا به هماهنگی صورت گرفته با معاونت محترم فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، به شرکت کنندگان گواهینامه صادر می‌شود که دارای امتیاز فرهنگی است و در تبدیل وضعیت، ارتقاء، تمدید قرارداد و ... قابل استفاده خواهد بود.

هزینه ثبت نام در دوره برای اعضای علمی 000/500 ریال و برای کارکنان اداری 000/400 ریال می‌باشد که تا تاریخ 25/11/1399 به شماره کارت 6367957005513739 با شناسه واریز 395976082126000000000000001941 بنام دانشگاه پیام نور نزد بانک مرکزی واریز و فیش واریزی به آدرس ایمیل Lsc@pnu.ac.ir ارسال گردد.

در هنگام واریز، شماره شناسه حتما قید گردد.

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر