پژوهش و فناوری
1400/4/28 دوشنبه
برگزاری سومين كنفرانس ملي علوم انساني و توسعه
سومين كنفرانس ملي علوم انساني و توسعه به میزبانی استان فارس برگزار می شود

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر