همایش ها
1400/10/12 یکشنبه
همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی حقوقی
همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی حقوقی

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر