همایش ها
1400/7/20 سه‌شنبه
دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند ؛
پنجمین همايش بین المللی :مردم  سالاري دينی و آينده جهان اسلام

.

دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند ؛
پنجمین همايش بین المللی :
مردم  سالاري دينی و آينده جهان اسلام
زمان برگزاري همايش: ارديبهشت 1041
مهلت ارسال چکیده مقالات: پايان آبان 1044
مهلت ارسال اصل مقالات: پايان بهمن 1044
مقالات پذيرفته شده در فصنامه علمی "انديشه مردم سالاري اسلامی" منتشر می شود

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر