اطلاعیه ها
1400/8/15 شنبه
قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری
شیوه نامه تعیین تعداد عناوین مجاز راهنمایی و مشاوره پارسا(پایان نامه و رساله)

.

به اطلاع دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی می رساند: درخواست تصویب موضوع و تعیین اساتید فعالیت های آموزشی–پژوهشی» پس از طی مرحله آزمایشی در سامانه گلستان فعال شده است. با توجه به بخشنامه ابلاغ شیوه‌نامه، از تاریخ راه‌اندازی این پیش خوان و ارسال این نامه ، ضرورت دارد اجرای فرایند مربوط از طریق این پیش‌خوان صورت گیرد. خواهشمند است دستور به اقدام لازم صورت گیرد.

 فرایند اجرایی پیش‌خوان به شرح زیر است:  
1-    درخواست دانشجو در خصوص موضوع پایان‌نامه یا رساله به همراه تکمیل فرم مربوطه و پیشنهاد اساتید راهنما و مشاور (دانشجو امکان جستجو اساتید بر حسب نام و نام خانوادگی استاد را دارد و در صورتی که در درخواست مربوطه قوانین رعایت نشده باشد با هشدار سیستم مواجه می گردد ) در این مرحله الزامی به ارسال یا تکمیل طرح پیشنهاده پارسا (پروپوزال) نمی باشد.

2-    بررسی و تایید مدیر گروه آموزشی و پژوهشی استان مربوط پس از اخذ نظر شورای آموزشی و پژوهشی گروه (در پیش خوان‌های قبلی شماره  خدمت اجرایی  مدیران گروه اعلام شده است ). در صورت عدم تایید اساتید اعلام شده، مدیر گروه می‌تواند با ذکر توضیحات مجددا در خواست را به دانشجو ارجاع دهد.

3-    تایید توسط اساتید راهنما و مشاوری که در مرحله قبل توسط مدیر گروه تایید شده اند .

4-    تایید کارشناس تحصیلات تکمیلی مرکز با خدمت 11 مطابق با مقررات آموزشی (لازم به ذکر است این سطح دسترسی هم به map کاربر ارائه درس و هم کاربر آموزش مرکز اختصاص یافته است ) 

5-    عودت درخواست به دانشجو و پس از آن ارسال طرح پیشنهاده پارسا (پروپوزال) توسط دانشجو 

6-    بررسی و تایید اساتید راهنما و مشاور

7-    بررسی و تایید مدیر گروه  پس از  تصویب گروه آموزشی و پژوهشی مربوط 

8-    تایید کارشناس تحصیلات تکمیلی مرکز با خدمت 11 و ثبت خودکار اطلاعات در پردازش 15210

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر