1399/12/16 شنبه
مدیران گروه  های آموزشی استان کرمان- مهر1402
ردیف تصویر  نام خانوادگی/ نام  مرتبه علمی گروه علمی آدرس در شبکه علمی دانشگاه و را ه ارتباطی
1    خانم دکتر سعیده خجسته استادیار علوم تربیتی و روانشناسی  s.khojasteh@pnu.ac.ir
شامل رشته های
 
روانشناسی، علوم تربیتی
2   خانم دکتر نجمه قابلی

مدیر گروه زبانشناسی و ادبیات انگلیسی منطقه 8 و نماینده دانشکده ادبیات و زبان های خارجی در استان
استادیار ادبیات و زبانهای خارجه شامل رشته های:  
 
ادبیات فارسی، زبان انگلیسی
مترجمی زبان
3   دکتر سید ضیاء محمدی
مدیر گروه آموزشی شیمی منطقه 8 و نماینده دانشکده علوم پایه در استان کرمان
دانشیار علوم پایه:
شامل رشته های

شیمی،فیزیک،ریاضی، آمار زیست و زمین شناسی 
szmohammadi@pnu.ac.ir
4   خانم دکتر معصومه سالاری راد
مدیرگروه معارف اسلامی منطقه 8 و نماینده دانشکده الهیات و معارف اسلامی در استان
استادیار  رشته های الهیات و دروس گروه معارف Salarirad2022@pnu.ac.ir
5     علیرضا فتحی زاده مدیر گروه مدیریت منطقه 8 و نماینده دانشکده مدیریت در استان  استادیار دانشکده مدیریت، اقتصاد  https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/alireza.fathizadeh
شامل رشته های:
 
مدیریت های دولتی، بازرگانی، حسابداری
6   سرکار خانم دکترنرگس حاتمی مدیر گروه کشاورزی منطقه 8 و نماینده دانشکده فنی و مهندسی در استان  کرمان استاد یار فنی و مهندسی شامل  رشته های narges.hatami@pnu.ac.ir
 
مهندسی عمران، 
برق، صنایع، کامپوتر، مکانیک، پلیمر، شیمی، مواد، خودرو ، هنر، معماری و  کشاورزی
7   سرکار خانم حدیثه سالاری مدیر گروه جغرافیا منطقه 8 و نماینده دانشکده حقوق و علوم اجتماعی در استان مربی رشته های : حقوق، تاریخ،جغرافیا،
علوم سیاسی،فلسفه، کلام، علوم اجتماعی
 
8