1399/12/16 شنبه
مدیران گروه  های آموزشی استان کرمان
ردیف تصویر  نام خانوادگی و نام
برنامه حضور هفتگی 
مرتبه علمی گروه علمی آدرس در شبکه علمی دانشگاه و را ه ارتباطی
1     سعید نسیم


برنامه حضور هفتگی
استادیار علوم تربیتی و روانشناسی 
شامل رشته های

روانشناسی، علوم تربیتی
تربیت بدنی،علم اطلاعات و دانش شناسی و گرایش های ارشد
https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/nasim.saeed
2   شهیدی اشرف السادات

برنامه حضور هفتگی
استادیار ادبیات و زبانهای خارجه شامل رشته های:

ادبیات فارسی، زبان انگلیسی
مترجمی زبان
https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/ashrafasatat.shahidi
3     صابر ماهانی فاطمه

برنامه حضور هفتگی
دانشیار علوم پایه:
شامل رشته های

شیمی،فیزیک،ریاضی، آمار زیست و زمین شناسی
https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/fatemeh.sabermahani
4     صادقی راد الهام

برنامه حضور هفتگی
استادیار  علوم اجتماعی:شامل رشته های :

الهیات،حقوق، تاریخ،جغرافیا،
علوم سیاسی،فلسفه، کلام، علوم اجتماعی
https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/elham.sadeghirad
5     علیرضا فتحی زاده

برنامه حضور هفتگی
  دانشکده مدیریت، اقتصاد 
شامل رشته های:

مدیریت های دولتی، بازرگانی، حسابداری
صنعتی و اقتصاد و... 
https://cv.pnu.ac.ir/HomePage/alireza.fathizadeh
 
استادیار
 
6     مهرابی گوهری الهام


برنامه حضور هفتگی
  فنی و مهندسی شامل  رشته های

مهندسی عمران، 
برق، صنایع، کامپوتر، مکانیک، پلیمر، شیمی، مواد، خودرو ، هنر، معماری و  کشاورزی
https://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/elham.mehrabi
 
استادیار