1399/11/12 یکشنبه
 اداره عمران دانشگاه

مهندس سید مهدی حسینی نسب 

 
مدیر اداره عمران دانشگاه  
 تحصیلات: فوق لیسانس معماری

اهداف و برنامه ها:
 
اداره عمرانی دانشگاه، کلیه امور مربوط به پروژه های عمرانی استان نظیر: تهیه و تدوین طرح ها و برنامه های عمرانی دانشگاه پیام نور استان و مراکز و واحدهای تابعه، برنامه‌ریزی و نظارت بر کلیه امور فنی و تأسیساتی مراکز و واحدهای استان، نظارت بر رعایت استانداردهای ایمنی در تأسیسات و ساختمان‌ها، همکاری و مشارکت در تهیه قراردادهای عمرانی، نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی، پیگیری و راهبری کلیه امور مربوط به برگزاری مناقصات مرتبط با طرح های عمرانی، کنترل و نظارت بر انتخاب مهندسین مشاور و پیمانکاران واجد شرایط برای اجرای طرح‌های ساختمانی، انجام بازدیدهای ادواری و موردی از طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی و انعکاس گزارشات کارشناسی به مسئولین مربوطه و...را بر عهده دارد.