1399/11/11 شنبه
 اداره آموزش دانشگاه

سرکار خانم مریم شیخی 
مدیر اداره آموزش 


 
 تحصیلات: فوق لیسانس جامعه شناسی

اهداف و برنامه ها
 
آموزش دانشگاه عهده دار انجام تمامی امور آموزشی دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی می باشد و در راستای ماموریت های آموزشی دانشگاه پیام نور با شعار آموزش برای همه، همه جا و همه وقت، تلاش می نماید تا امکان تحصیل برای همه اقشار جامعه و به ویژه کسانی که امکان حضور در دانشگاههای سنتی را ندارند فراهم نماید و با استفاده از آموزش  ترکیبی حضوری و الکترونیکی امکان بهره مند شدن داوطلبین تحصیلات عالی را به شکلی با کیفیت و عادلانه با محتوای درسی مناسب را فراهم نماید.