1399/11/8 چهارشنبه
 اداره حراست دانشگاه

 

جناب آقای سعید حصیبی 
مدیر اداره حراست 

 
 تحصیلات: کارشناس ارشد حقوق

تاریخچه:
 
حراست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بنا به اهمیت و ضرورت آن در دفتر امور انقلاب در سال 1357 آغاز به کار نمود تا اینکه مصوبه قانون حفاظت کشور در سال 1359 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید و در همان سال به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید. تا سال 1363 حراست ها زیر نظر نخست وزیر فعالیت می کردند که بعد از این تاریخ زیر مجوعه وزارت اطلاعات شد و در این دوران انسجام مناسبی در حراست ها شکل گرفت و درادامه فعالیهای حراست تحت عنوان حراست کل کشور دنبال شد و در سال 1388 این مجموعه به سازمان حراست کل کشور ارتقاء یافت.

حراست دانشگاه پیام نور استان کرمان در 4 حوزه حفاظت فیزیکی، حفاظت پرسنل، حفاظت اسناد و حفاظت امتحانات به عنوان مشاوری امین از عوامل انسانی، اماکن و تجهیزات و اسناد محرمانه در راستای ارتقاء سلامت دانشگاه در حوزه های مختلف حفاظت و حراست می نماید.