اخبار
1398/2/18 چهارشنبه
در جلسه کمیته فنی آزمایشگاه تاکید شد:
استفاده بهینه و درآمد زایی از امکانات آزمایشگاههای استان در دستور کار قرار گیرد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، چهارمین جلسه کمیته فنی آزمایشگاه ها و کارگاه های استان با حضور ریاست و معاونت محترم استان و سایر اعضاء این کمیته در دفتر ریاست استان برگزار گردید.
 در این جلسه به بررسی موضوعات و مشکلات مختلف موجود در آزمایشگاه ها و کارگاه ها پرداخته شد و راهکارهایی جهت استفاده هرچه بهتر و بیشتر از امکانات آزمایشگاهی موجود ارائه گردید.
 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir